Dr. Hans Christian Hoel

Bærum Plastikk Ikon i logo Svart

ØNH - Hode/halskirugi og Nese - og ansiktskirugi

Hans Christian Hoel, spesialist i Øre- Nese- HalsHans Christian Hoel er spesialist i Øre- Nese- Hals og har arbeidet ved Øre- Nese- Hals og søvnavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus siden 2014. Der var han også tillitsvalgt for yngre legers forening for kirurgisk avdeling frem til 2019. Før dette jobbet han på Universitetssykehuset Nord-Norge. Han begynte med sitt doktorgradsarbeid i 2016 på Lovisenberg og Medicinska fakulteten ved Lunds Universitet i Sverige, her forsker han på sammenhengen mellom nesepust og søvnapné.

Dr. Hoel er født i USA og oppvokst i både USA og Norge. Han holder foredrag og underviser både pasienter, sykepleierstudenter og leger. I tillegg er han foreleser ved Lovnose, et nasjonalt nesekirurgikurs for Øre- Nese- Halsleger ved Lovisenberg. Han har deltatt på mange internasjonale kurs og kongresser relatert til søvnsykdommer og nese- bihulekirurgi.

Dr. Hoels ekspertise er innen nese- og bihulekirugi med særlig fokus på neseplastikker. Årlig utfører han ca 300 neseplastikker i tillegg til andre kirurgiske prosedyrer. Han utfører operasjoner på utstående ører, fjerning av mandler og falske mandler, operasjon på nesemuslinger, operasjon av skjev nese og neseskillevegg, modifiserte snorkeoperasjoner, innleggelse av dren i øret og liknende problemstillinger. I tillegg arbeider han ved søvnseksjonen på Lovisenberg i utredningen av søvnsykdommer hos både barn og voksne. Dr. Hoel fokuserer på å utføre kirurgi med de mest skånsomme metodene for at pasienter skal ha minst mulig smerte og ubehag etter inngrepene samtidig som man oppnår best mulig resultat. Han drives av prinsippet der form og funksjon er bundet tett sammen, når det gjelder nesekirurgi er dette et særdeles viktig prinsipp.

«For meg er det viktig at pasienter blir godt ivaretatt, at de føler seg trygge, at de blir hørt. En god dialog er helt essensielt for å komme frem til riktig diagnose slik at man kan få optimal behandling.»