Dr. Håvar Løseth

Bærum Plastikk Ikon i logo Svart

ØNH-og Hode-/halskirurgi Nese-og ansiktskirurgi Facial Plastic and Reconstructive Surgeon( IBCFPRS , EBCFPRS )

Dr. Håvar LøsethOpprinnelig fra Ålesund, medisinutdanning fra Universitetet i Oslo.

Bred kirurgisk erfaring fra tidligere innen generell kirurgi, gynekologi/fødselshjelp i tillegg til ØNH og Hode-/halskirurgi.

Flere års erfaring fra sykehusene Molde, Ålesund, Rikshospitalet og Lovisenberg. Siste par årene vært avdelingssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. I flere år arbeidet privat med både funksjonell og kosmetisk kirurgi.

Siste årene har han særlig spesialisert seg  i avansert neserekonstruksjon/plastikker av funksjonell og estetisk karakter. Hver uke opererer han flere neseplastikker, som er regnet som det vanskeligste kosmetiske og funksjonelle inngrepet i ansiktet. Over halvparten av neseoperasjonene han utfører er re-operasjoner etter tidligere kirurgi et annet sted, hvor pasientene ikke har vært fornøyd med resultatet funksjonelt og estetisk.. Dette krever en særlig kompetanse og erfaring. Håvar er opptatt av å dele kunnskap med pasienter og kollegaer, og arrangerer kurset LovNose sammen med kollegaer ved Lovisenberg Sykehus,hvor en deler kunnskap om moderne nese-og bihulekirurgi med spesialister fra hele landet.

Selv om nesekirurgi er det klart vanskeligste inngrepet i ansiktet og det han har spisset seg på, utfører han ofte også andre prosedyrer av funksjonell og estetisk karakter i Ansikt/Hode/Hals. Øyelokksoperasjoner, ansiktsløft, ørekorreksjoner og hakeoperasjoner er prosedyrene som utføres oftest. De kan utføres alene, men for eksempel ansiktsløft kombinereres ofte med andre prosedyrer i samme seanse, som for eksempel øyelokksoperasjoner. For operasjoner i ansiktet er det aller viktigste å kjenne anatomien til ansiktsnerven slik at operasjonene er trygge. Etter flere år som kirurg kjennes det godt for Håvar å ha oppnådd denne tryggheten slik at han kan hjelpe pasientene med trygg og moderne nese- og ansiktskirurgi.

Mange pasienter er naturligvis engstelige og frykter mye smerter, ubehag, og et suboptimalt resultat. Håvar  tilstreber derfor å gi pasienten en trygg, skånsom og minimalt invasiv kirurgi, med et resultat i tråd med pasientens ønsker. Det er en forutsetning for kirurgi å følge de høyeste etiske standarder.

Å lytte, informere, samarbeide, respektere og kommunisere godt er helt essensielt for å oppnå det beste resultatet. Han bruker derfor mye tid på pasientene både før og etter operasjon.