Dr. Eirik Tveter

Bærum Plastikk Ikon i logo Svart

Spesialist i anestesiologi

Dr. Eirik TveterDr. Eirik Tveter, som er spesialist i anestesiologi siden 1988, har vært tilknyttet Christianiaklinikken siden 2018. Han har bred klinisk erfaring innen anestesi og smertebehandling og har vært seksjonsoverlege både ved anestesi- og smerteseksjonen ved Sykehuset i Tønsberg. I en del år var han aktiv som ledsager for nordmenn som var blitt syke på utenlandsferie. Han har blitt benyttet som medisinsk sakkyndig i flere rettsaker angående smerteterapi.

Hovedarbeidssted har tidligere vært Sykehuset i Tønsberg, men han har også jobbet på OUS Ullevål sykehus i tillegg til andre sykehus i Norge og Sverige. Gjennom årene har han jobbet deltid ved flere privatklinikker frem til 2018.